-

Forside


ryler på sandet


 

Hvert år kan såvel den almindelige som den islandske ryle opleves i store flokke i Danmark. Vadehavet fra Blåvands Huk og sydover er klart det sted, der rummer de fleste fugle i træktiden, men langs strandengene i det yderste af Mariager Fjord, og ude på sandet langs kysten mellem Mariager Fjord og Randers Fjord, kan man også opleve pæne flokke af ryler. Ryleslægten har fået deres navn efter den almindelige ryles karakteristiske kaldelyd, og den flotte vadefugl er stadig meget almindelig i Danmark, men det er hovedsageligt som trækfugl forår og efterår.

I træktiden kan man opleve en sværm anslået til mellem 300.000 og 400.000 individer i Vadehavet, og yderligere adskillige tusinde fugle andre steder i landet, men som dansk ynglefugl ser det noget mere trist ud for den almindelige ryle. Man anslår at der i begyndelsen af forrige århundrede var en bestand på mellem 50.000 og 100.000 ynglende fugle i Danmark, og dette antal er siden faldet drastisk, så der i dag anslås at være omkring 500 ynglepar tilbage, hvoraf de fleste findes i reservatet på Tipperne. Årsagen til denne tilbagegang skyldes dræning og opdyrkning af vores ferske enge, og de steder i landet, hvor man er begyndt at føre naturen tilbage, oplever man glædeligvis også, at den almindelige ryle vender retur som ynglefugl.

Rylen har specialiseret sig i at finde føde på det helt lave vand, hvor det hovedsageligt går ud over børsteorm og slikkrebs, og den har for det meste indrettet sit træk sådan, at den flyver om natten og æder på fladerne om dagen. En del fugle klarer dog trækket i flere, lange ryk, hvor der flyves dag og nat, og ind imellem rastes på de steder, hvor føden er rigelig. Især den islandske ryle er kendt for denne fremgangsmåde, og arten kan fordoble sin kropsvægt fra 100 til 200 gram i perioden, hvor den bygger sine fedtdepoter op til trækket mellem ynglepladserne og overvintringspladserne.

Fuglene herunder er alle fotograferet i den yderste del af Mariager Fjord. 

www.mariagerfjordsiden.dk

top